مطالب با برچسب برنامه نویسی

کد بزنید و سکه جایزه بگیرید !

کد بزنید و سکه جایزه بگیرید !
در این دوره از مسابقات علاقه مندان به زبان های مختلف برنامه نویسی در سراسر کشور می توانند ایده های جذاب و خلاقانه خود را در قالب پیاده سازی سرویس های تعاملی بر بستر گپ پیاده سازی نموده تا علاوه بر امکان معرفی و عرضه ایده خود در این بستر...