مقالات قدیمی سایت مجیدآنلاین

گل يخي

گل يخي

نوشته شده توسط در تاریخ
طراحي لوگو

طراحي لوگو

نوشته شده توسط در تاریخ
امواج آب

امواج آب

نوشته شده توسط در تاریخ
توپ آتشين

توپ آتشين

نوشته شده توسط در تاریخ
نوشته خوني

نوشته خوني

نوشته شده توسط در تاریخ
آموزش ساخت LCD

آموزش ساخت LCD

نوشته شده توسط در تاریخ
ساختن MP3 Player

ساختن MP3 Player

نوشته شده توسط در تاریخ
طرح رویایی

طرح رویایی

نوشته شده توسط در تاریخ
ايجاد قطره آب

ايجاد قطره آب

نوشته شده توسط در تاریخ
کهکشان

کهکشان

نوشته شده توسط در تاریخ