مطالب با برچسب تهاتر آپارتمان

چالشهای بازار کار پسا کرونا برای متخصصین نرم افزار

چالشهای بازار کار پسا کرونا برای متخصصین نرم افزار
یک ویروس چند نانومتری بدون مغز و قدرت تحلیل، چنان ضرب شستی به بشر مغرور امروزی نشان داده که همگان متفق القول هستند علاوه بر اقتصاد جهانی، بر روی سبک کار و زندگی انسانها نیز اثر پایداری را گذاشته است. از حالا می توان با اطمینان بیشتری گفت...