مطالب با برچسب عملگر

استفاده از عملگر سه‌تایی در PHP

استفاده از عملگر سه‌تایی در PHP
یکی از ارکان اصلی برنامه نویسی عملگرها یا Operatorها هستند که در جاهای مختلف و به شکل‌های مختلف در برنامه نویسی استفاده می‌شوند.  مفهوم عملگرها در تمامی زبان‌های برنامه نویسی یکسان است و فقط شکل نوشتاری آن (Syntax)...