مطالب با برچسب Multi Language

5 نکته کلیدی برای چند زبانه کردن وبسایت

5 نکته کلیدی برای چند زبانه کردن وبسایت
بازدیدکنندگان سایت شما ممکن است همگی از یک کشور خاص نباشند، اگر یک سایت بزرگ و جهانی داشته باشید ممکن است بازدیدکنندگانی از کشورهای دیگر با زبان های دیگر داشته باشید، چندزبانه بودن سایت باعث میشود بازدیدکنندگان حس کنند که مهم هستند و به...