مطالب با برچسب Web App

برنامه‌های تحت وب برای امروز و فردا

برنامه‌های تحت وب برای امروز و فردا
برنامه های تحت وب یا همان Web Application ها از زمان پیدایش وب وجود دارند و با صفحات Static و ثابتی آغاز شده است. اما اینک کاربرد و قابلیت های وب و Web App ها از آن زمان تغییر کرده است.
نکته: منظور از Native App ها در سراسر این...