مطالب با برچسب typography

7 قانون تایپوگرافی در طراحی برای موبایل

7 قانون تایپوگرافی در طراحی برای موبایل
تایپوگرافی خوب باعث میشود تلاش خواننده برای خواندن مطالب کمتر شود، زمانی که چشم در راستای نوشته حرکت میکند لازم نیست به جاهای مختلف بپرد، به این عمل saccade میگویند، یعنی حرکت سریع چشم بین دو نقطه ثابت، دیگر شما واژه ها یا کلمات را...