شیدا استوار، کارشناس رشته فن آوری اطلاعات بیش از 3 سال است که در حوزه طراحی و توسعه وب فعالیت دارم. علاقه شدید در زمینه برنامه نویسی موجب گردید از همان ابتدا به صورت شخصی اقدام به مطالعه و تحقیق در زمینه زبان های برنامه نویسی مختلف نموده و اکنون با تمرکز بر طراحی و توسعه وب فعالیتم را به صورت حرفه ای تر ادامه می دهم

مطالب نوشته شده توسط شیدا استوار