کاربر گرامی، محتوای این صفحه از سایت قدیمی مجیدآنلاین در این بخش قرار گرفته شده است، از این رو ممکن است مشکلاتی در این صفحه وجود داشته باشد.
از شما تقاضا می‌کنیم، مشکلات این صفحه را با ارسال لینک مقاله از طریق صفحه تماس با ما اطلاع دهید.

ساختن ماوس

  

     یک فایل جدید ایجاد کنید به اندازه 340در 340سپس

یک لایه جدید ایجاد کنید و لایه جدید را انتخاب کنید سپس

 ابزارElliptical Marquee Tool[]را برگزینید که این عمل با

زدن کلید میانبر[m]هم صورت میپذیرد سپس در نوار option

در بالا حالت styleرا fixed size انتخاب کنید و مقدار width

را برابر با 120و مقدار heightرا برابر با 200قرار دهید

سپس موس را به وسط صفحه برده و یک بار کلیک کنید در

نتیجه یک قسمت به شکل بیضی مانند شکل روبرو به حالت

selectدر می آید سپس بوسیله ابزار paint bucket toolو یا

زدن کلید میانبر [g]محدوده انتخاب شده را با رنگ

[#999999]پر کنید

  

مجدد ابزار Elliptical Marquee Tool[]را بر گزینید و اینبار

در نوار optionمقدار widthرا برابر با 180و مقدار heightرا برابر

با 180قرار دهید سپس در وسط طرح یک بار کلیک کنید

مانند شکل روبرو سپس به منوی selectرفته و گزینه Invertرا

برگزینید که این عمل با کلید های میانبر [ctrl+shift+i]هم

امکان پذیر هست سپس دکمه deleteروی کیبورد

بفشارید که با این عمل قسمت اضافی پاک می شود

و قالب اصلی موس ما بدست می آید مانند شکل روبرو:

         

سپس روی لایه خود دو بار کلیک کنید که با این عمل پنجره

layer styleفعال می شود که قسمتهای این پنجره را مانند

شکلهای زیر تنظیم کنید:

        inner glow                                                                  drop shadow

 

  Gradient Overlay                                                      Bevel and Emboss

 

که در نهایت کار شما باید مانند شکل زیر شود:

 

  

سپس یک لایه جدید ایجاد کنید و با پایین نگه داشتن کلید

[ctrl]روی لایه اولی خود کلیک کنید که با این کار محدوده

اصلی موس انتخاب می شود سپس در حالی که لایه ای که

در مرحله جاری ساختیم انتخاب شده قسمت selectشده را

با رنگ [#999999]پر کنید:

  

سپس به منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های render

فیلتر Lighting Effectsرا برگزینید و این فیلتر را مانند شکل

زیر تنظیم کنید:

سپس opacityلایه خود را به 50تغییر دهید:

 

   

ابزار Elliptical Marquee Tool[]را بر گزینید و در نوار

optionمقدارwidthرا برابر با 180ومقدارheightرا برابر با100قرار

دهید سپس در بالای طرح موس خود یک بار کلیک کنید

مانند شکل روبرو سپس یک لایه جدید ایجاد کرده و

 محدوده selectشده را با رنگ[#666666]پر کنید

 

 

  

سپس در بالای پنجره لایه ها مقدار fillرا به 0تغییر دهید

سپس روی لایه جاری دو بار کلیک کرده که پنجره layer style

فعال می شود و این پنجره را مانند اشکال زیر تنظیم کنید:

Bevel and Emboss

Stroke

 

لایه جاری را درگ کرده و به زیر لایه دوم انتقال دهید

که ترکیب لایه های شما مانند شکل زیر می شود:

سپس کلیدهای میانبر [ctrl+g]را بفشارید تا لایه سوم ما با

لایه اول بصورت ماسک در آید :

  

  ابزار Elliptical Marquee Tool[]را بر گزینید و در نوار

optionمقدار widthرا برابر با 32و مقدار heightرا برابر با72

قرار دهید سپس در محدوده بالای طرح موس یک بار کلیک

کنید مانند شکل روبرو  سپس ابزار

rectangular Marquee Tool []را بر گزینید  در نوار

option روی دکمه add to selection[]کلیک کنید سپس

از بالای محدوده بالایی طرح موس تا پایین شکاف حد فاصل

قسمت پایینی با قسمت بالاییی موس بکشید که قسمت

selectشده در نهایت باید مانند شکل روبرو شود:

سپس یک لایه جدید ایجاد کرده و

 محدوده سلکت شده را با رنگ [999999#]پر کنید

  

سپس لایه جاری را بکشید و به زیر لایه دوم انتقال دهید

سپس کلیدهای میانبر [ctrl+g]را بفشارید

روی لایه سوم راست کلیک کرده و گزینه Copy Layer Styleرا

برگزینید سپس روی لایه چهارم راست کلیک کرده و گزینه

Paste Layer Styleرا انتخاب کنید که با این کار تمام افکتهایی

که به لایه سوم داده بودیم روی لایه چهارم اجرا می شود

که در نهایت طرح ما مانند شکل روبرو می شود:

 

   

سپس یک لایه جدید ایجاد کنید و با پایین نگه داشتن کلید

ctrlروی لایه چهارم یک بار کلیک کنید سپس یک لایه جدید

ایجاد کنید و محدوده selectشده را با رنگ [ffffff#]پر کنید

سپس کلید های میانبر [ctrl+g]را بفشارید و opacity

لایه جاری را به 50تغییر دهید و حالت لایه را از normal

به soft loghtتغییر دهید که ترکیب لایه های شما به

شکل زیر می شود:

سپس یک لایه جدید در بالای لایه دوم ایجاد کنید

و ابزار Elliptical Marquee Tool[]را بر گزینید

و در نوار optionمقدار widthرا برابر با14و مقدار heightرا برابر

با 40قرار دهید سپس در بالای محدوده موس یک بار کلیک

کنید مانند شکل روبرو:

و محدوده selectشده را با رنگ [999999#]پر کنید

  

روی لایه جاری دو بار کلیک کنید که پنجره layer style فعال

می شود و قسمتهای این پنجره را مانند اشکال زیر تنظیم کنید

 inner glow                                                                    Inner Shadow

  

gradient dverlay                                                                 Bevel and Emboss 

 

  

ابزار Elliptical Marquee Tool[]و در نوار optionمقدار

widthرا برابر با 20و مقدار heighرا برابر با 60قرار دهید

سپس مانند قبل در بالای محدوده موس یک بار کلیک کنید

طوری که قسمت select شده مانند شکل روبرو قرار بگیرد:

سپس ابزار Gradient Toolرا انتخاب کنید و gradient edit

را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

سپس یک لایه جدید ایجاد کنید و موس را از پایین به بالا

در قسمت انتخاب شده بکشید سپس لایه جاری را به زیر

لایه ششم انتقال دهید و opacityاین لایه را به 50تغییر دهید

 

 

  

سپس یک لایه جدید در بالای لایه backgroundایجاد کنید:

ابزار brush toolرا انتخاب کنید سپس master diameter

را برابر با 5قرار دهید:

سپس مانند سیم موس بوسیله این ابزار خطی رسم کنید

سپس روی لایه جاری دو بار کلیک کنید و layer style

را مانند اشکال زیر تنظیم کنید:

drop shadow

bevel and emboss

در اینجا طرح ما به پایان می رسد برای دریافت فایلpsdروی اینجا کلیک کنید

برای بحث و تبادل نظر و مطرح کردن مشکل خود در مورد این مقاله روی اینجا کلیک کنید

خسته نباشید

تمامي حقوق مادي و معنوي اين آموزش براي مجيد آنلاين محفوظ است

به اشتراک بگذارید