مطالب با برچسب حقوقی

در چه مواقعی اخذ مشاوره حقوقی ملکی ضروری است؟

در چه مواقعی اخذ مشاوره حقوقی ملکی ضروری است؟
دعاوی ملکی دعاوی هستند که موضوع اصلی آن راجع به ملک و املاک است که هم شامل دعاوی کیفری می‌شود و هم دعاویی که ممکن است در امور ملکی مطرح شود از جمله انتقال مال غیر، دعاوی الزام به تنظیم سند، دعاوی مشارکت در ساخت و الزام به انجام و...