مطالب با برچسب مهاجرت

نکات مهمی که باید در مورد کانادا بدانید

نکات مهمی که باید در مورد کانادا بدانید
کانادا، دومین کشور بزرگ جهان است و در شمال قاره آمریکا قرار دارد. این کشور از شمال، شرق و غرب به ترتیب با اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام احاطه شده است. آمریکا، تنها کشور همسایه کانادا است که در جنوب آن قرار دارد.
...