مطالب با برچسب پیکسلی کردن

پیکسلی کردن تصاویر به شکلی جدید در فتوشاپ

پیکسلی کردن تصاویر به شکلی جدید در فتوشاپ
پیکسلی کردن تصاویر فیلترMosaic  ، کار ساده ای در فتوشاپ بوده ولی کسل کننده و تکراری است. خوشبختانه روش ساده ای وجود دارد که به شما اجازه می دهد با استفاده از شکل هندسی مثلث، تصویر را پیکسلی کنید. در این آموزش به شرح زیر به این روش...