مطالب با برچسب Asynchronous

یادگیری AJAX یکبار برای همیشه!

یادگیری AJAX یکبار برای همیشه!
در این مقاله به صورت کاملا ساده، شفاف و به دور از هر پیچیدگی این موضوع را توضیح می دهم، این مقاله شاید طولانی باشد ولی ترجیح دادم در یک مقاله کل موضوع را به اتمام برسانم. 

وقتی شما صفحه مرورگر خود را باز میکنید در...