مطالب با برچسب VectorDrawable

استفاده از کلاس VectorDrawable در اندروید

استفاده از کلاس VectorDrawable در اندروید
اندروید به صورت مستقیم از SVG یا Scalable Vector Graphics پشتیبانی نمیکند، اما در Lollipop یک کلاس جدید به اسم VectorDrawable معرفی کرده است و طراحان از این طریق میتوانند شکل هایی را از طریق کد بکشند، در این مقاله یاد میگیرید که...