کاربر گرامی، محتوای این صفحه از سایت قدیمی مجیدآنلاین در این بخش قرار گرفته شده است، از این رو ممکن است مشکلاتی در این صفحه وجود داشته باشد.
از شما تقاضا می‌کنیم، مشکلات این صفحه را با ارسال لینک مقاله از طریق صفحه تماس با ما اطلاع دهید.

ساخت بك گراند

با سلام

با دنبال کردن مراحل این آموزش و اجرای آن شما می توانید طرحی را داشته باشید که از آن برای backgroundیا textureدر فتوشاپ استفاده می شود

 

 

  

   

   ابتدا یک فایل جدید با اندازه 576در 576ایجاد کنید سپس با زدن کلید میانبر [d]رنگ

   backgroundو foregroundرا به حالت پیش فرض تغییر دهید سپس foregroundرا به

   رنگ [990099]تغییر دهید  به منوی filterرفته و از مجموعه فیلترهای 

    renderفیلتر difference cloudsرا اجرا کنید سپس ما باید  در کل 7بار این فیلتر را

   روی طرح خود اجرا کنیم بنابر این به غیر از اجرای اولیه این فیلتر 6مرتبه کلیدهای

   میانبر [ctrl+f]را بفشارید

   

    به منوی filterرفته و از مجموعه فیلترهای artisticفیلتر cutoutرا اجرا کنید و در این

     فیلتر مقدار no. of levelsرا برابر با 4و مقدار edge simplicityرا برابر با 4و مقدار

    edge fidelityرا برابر با 2قرار دهید مانند شکل زیر:

 

   

    در این مرحله ما باید مجدد فیلتر difference clouds را 6مرتبه روی طرح خود اجرا 

     کنیم برای این کار ابتدا به filter فیلتر رفته و از مجموعه فیلترهای renderفیلتر

     difference cloudsرا انتخاب کنید سپس 5   مرتبه کلیدهای میانبر [ctrl+f]را  

      بفشارید سپس مجدد به منوی filterرفته و از مجموعه فیلترهای artistic

   فیلتر dry brush را انتخاب کنید  در این فیلتر مقدار brush size را برابر با 2 و

   مقدار brush detailرا برابر 8 و مقدار textureرا برابر با 1قرار دهید و فیلتر را روی طرح

    خود اجرا کنید  مجدد به منوی filter رفته و از  مجموعه فیلترهای

    artisticفیلترwatercolorرا بر گزینید و در این فیلتر مقدار brush detail را برابر با 9و

   مقدار shadow intensity را برابر با  1 و مقدار texture را برابر با 1قرار دهید و فیلتر را

   روی طرح خود اجرا کنید

 

 

   

   به منوی filter رفته و از مجموعه فیلترهای brush strokesفیلتر ink outlinesرا

   انتخاب کنید و در این فیلتر مقدار stroke lengthرا برابر با 4و مقدار dark intensityرا

   برابر با 20 و مقدار light intensityرا هم برابر با 10 قرار دهید و فیلتر را روی کار خود

   اجرا کنید سپس به منوی editرفته و گزینه fade ink outlines را بر گزینید و در پنجره

   fade ink outlines مقدار opacityرا برابر با 25در صد قرار دهید

 

  

   به منوی imageرفته و از گزینه adjustmentsگزینه color balanceرا انتخاب کنید و

   پنجره color balanceرا مانند شکل زیر تنظیم کنید :

  

   به منوی filter رفته و از مجموعه فیلترهای renderفیلتر lighting effectsرا انتخاب

  و این فیلتر را مانند شکل زیر تنظیم کنید :

   

   سپس لایه خود را کشیده وروی دکمه [] رها کنید که با این کار یک کپی

  از لایه شما با نامbackground copy در بالای لایه اصلی شما تهیه می شود :

   سپس به منوی filterرفته واز مجموعه فیلترهای sketchفیلتر chromeرا اجرا کنید

   و این فیلتر را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

 

  

   سپس در پنل layerحالت لایه جاری را از حالت normalبه multiplyتغییر دهید:

   سپس در پنل layersمقدار opacityلایه جاری را از 100به 74تغییر دهید سپس لایه

  background را انتخاب کنید و به منوی  layer رفته و گزینه flatten imageرا انتخاب

  کنید که با این کار دو لایه با هم تبدیل به یک لایه می شوند

  

   

  به منوی filterرفته و از مجموعه فیلترهای noiseفیلتر add noiseرا بر گزینید و این

  فیلتر را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

  به منوی filter رفته و از مجموعه فیلترهای sharpenفیلتر unsharp maskرا برگزینید

  و این فیلتر را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

   در اینجا طرح ما به پایان می رسد

                                                                                             خسته نباشید

 

 

به اشتراک بگذارید