مطالب با برچسب Analytics

Google Analytics: چگونگی بررسی جستجوهای کاربر

Google Analytics: چگونگی بررسی جستجوهای کاربر
در فرآیند طراحی و تحقیقات کاربران ، دانستن اینکه کاربران شما چه کسانی هستند نقش مهمی دارند. این تحقیقات شامل ابزارها و تکنیک های مختلف می باشند. برای اینکه بدانید کاربران چه کسانی هستند و چه چیز می خواهند با پایه ریزی بر اساس اهداف آنها...