لذت بخش ترین کار توی دنیا برام یادگیریه یه چیزه جدیده ،البته تا جایی که زمان بهم اجازه بده. هنوز نتونستم بین چند حوزه هنری و حرفه ای برای خودم یکی رو انتخاب کنم و در حد امکان همه رو با هم دارم پیش می برم.

مطالب نوشته شده توسط مرجان آشفته