شراگیم یعنی مثل شیر، حدودا از سال 90 در زمینه دیجیتال مارکتینگ و شبکه‌های اجتماعی مشغولم و سعی میکنم هرروز مثل شیر با چالش‌های جدید روبرو بشم.

مطالب نوشته شده توسط شراگیم مرادی