کاربر گرامی، محتوای این صفحه از سایت قدیمی مجیدآنلاین در این بخش قرار گرفته شده است، از این رو ممکن است مشکلاتی در این صفحه وجود داشته باشد.
از شما تقاضا می‌کنیم، مشکلات این صفحه را با ارسال لینک مقاله از طریق صفحه تماس با ما اطلاع دهید.

نوشته پيتزايي - قسمت سوم (ساختن پنير پيتزا)

 

با سلام در این آموزش شما یاد می گیرید که به چه صورت می توان یک نوشته پیتزایی در فتوشاپ رسم کنيد

اين آموزش در چهار قسمت تنظيم شده است. در قسمت سوم طريقه ساختن پنير پيتزا را فرا خواهيد گرفت.

این آموزش کاملا با سیستم actionفتوشاپ سازگاری دارد اگر شما مبتدی هستید و تسلط کافی به فتوشاپ ندارید مراحل این آموزش را
قدم به قدم و همانطوری که ذکر شده و با همان متغیر ها اجرا کنید و در صورت برخورد با مشکلی در مورد این آموزش به
انجمن فتوشاپ مراجعه کنید و در صورتی که مشکل شما حل نشد با نویسنده این آموزش تماس بگیرید کنید ...

 

 

  به منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های pixelateفیلتر crystallizeرا انتخاب کنید

  و در این فیلتر مقدار cell sizeرا برابر با 6قرار دهید و فیلتر را اجرا کنید مجدد به منوی

  filterرفته و از مجموعه فیلتر های sketchفیلتر stampرا برگزینید و در این فیلتر مقدار

  light/dark balanceرا برابر با 25قرار دهید و مقدار smoothnessرا برابر با 5قرار دهید

  و فیلتر را روی کانال cheeseاجرا کنید سپس مجدد به منوی filterرفته و از مجموعه

  فیلتر های blurفیلتر gaussian blurرا انتخاب کنید و در این فیلتر مقدار radiusرا برابر

  با 4 قرار دهید . سپس کلید های میانبر [ctrl+l]را بفشارید و پنجره levels را مانند

  شکل زیر تنظیم کنید سپس به پنل لایه ها رفته و یک لایه جدید با نام cheeseدر

  بالای لایه sauceایجاد کنید سپس به منوی edit رفته و دراین گزینه حالتuseرا

  whiteقرار دهید که با این کار لایه cheeseبه رنگ سفید در می آید . به منوی select

  رفته و گزینه load selectionراانتخاب کنید و در این گزینه در قسمت channelها کانال

  cheeseرا انتخاب کنید سپس مجدد به منوی editرفته و گزینه Fillرا انتخاب کنید

  و در این گزینه در قسمت useحالت blackرا انتخاب کنیدکه با این کار مناطق سلکت

  شده به رنگ سیاه در می آیند . کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید . سپس به

  منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های blurفیلتر gaussian blurرا انتخاب کنید

  و در این فیلتر مقدار radiusرا برابر با 4قرار دهید و فیلتر را روی لایه cheeseاجرا کنید

  سپس مجدد به منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های stylizeفیلتر embossرا

  انتخاب کنید و در این فیلتر مقدار angleرا برابر با 135درجه و مقدار heightرا برابر با 4

  و مقدار amountرا برابر با 150درصد قرار دهید و فیلتر را روی لایه اجرا کنید سپس

  مجدد به منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های blurفیلتر gaussian blurرا انتخاب

  کنید و در این فیلتر مقدار radius را برابر با 4 قرار دهید و یک بار کلید های میانبر

  [ctrl+f]را بفشارید تا فیلتر جاری مجدد یک بار دیگر اجرا شود . به منوی editرفته و

  گزینه fade gaussian blurرا برگزینید و در این گزینه مقدار opacityرا برابر با 50قرار

  دهید سپس به منوی selectionرفته و گزینه load selectionرا انتخاب کنید و در این

   گزینه در قسمت channelها کانال cheeseرا انتخاب کنید . مجدد به منوی selection

  رفته و گزینه featherرا انتخاب کنید و در این گزینه مقدار feather radiusرا برابر با

  4قرار دهید و کلید های میانبر [shift+ctrl+i]را بفشارید .

  به منوی editرفته و گزینه fillرا برگزینید و در این گزینه حالت useرا black انتخاب

  کنید سپس به منوی editرفته و گزینه fade fillرا انتخاب کنید و در این گزینه مقدار

  opacityرا برابر با 50قرار دهید و کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید .

 

  

  یک لایه جدید با نام textureدر بالای لایه cheeseایجاد کنید سپس در حالی که لایه

  جدید را انتخاب کرده اید کلید میانبر [d]را بفشارید و به منوی filterرفته و از مجموعه

  فیلتر های renderفیلتر cloudsرا انتخاب کنید . مجدد به منوی  filterرفته و از

  مجموعه فیلترهای  artisticفیلتر dry brushرا انتخاب کنید و در این فیلتر مقدار

  brush size را برابر با 2و مقدار brush detailرا برابر با 8و مقدار textureرا برابر با 1

  قرار دهید و فیلتر را روی لایه textureاجرا کنید سپس سه مرتبه کلیدهای میانبر

  [ctrl+f]را بفشارید و حالت لایه textureرا از normalبه multipyتغییر دهید و opacity

  این لایه را از 100به 61تغییر دهید سپس لایه cheeseرا انتخاب کنید و لایه texture

  را به این لایه لینک کنید و کلید های میانبر [ctrl+e]را بفشارید تا لایه های به هم

  لینک شده با هم ترکیب شوند سپس کلید های میانبر [ctrl+l]را بفشارید و پنجره

   levelsرا مانند شکل زیر تنظیم کنید:

 

  سپس مجدد یک لایه جدید با نام textureایجاد کنید و این لایه را انتخاب کنید و به

  منوی selectرفته و گزینه load selectionرا انتخاب کنید و در این گزینه در

  قسمت channelها کانال textureرا انتخاب کنید و کلید های میانبر [shift+ctrl+i]

  را بفشارید و به منوی edit رفته و گزینه fill را انتخاب کنید و در این گزینه حالت USE

  را blackانتخاب کنید و کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید .

   دو بار روی لایه textureکلیک کنید که با این کار پنجره layer styleفعال می شود

  در این پنجره  قسمت bevel and embossرا فعال سازید و این قسمت را مانند شکل

  زیر تنظیم کنید:

 

 

  

  لایه cheeseرا انتخاب کنید و لایه textureرا به این لایه لینک کنید و کلید های میانبر

  [ctrl+e]را بفشارید و کلید های میانبر [ctrl+u]را بفشارید و پنجره hue/saturationرا

   مانند شکل زیر تنظیم کنید:

 

  سپس به منوی filterرفته و از مجموعه فیلتر های artisticفیلتر plastic wrapرا

  انتخاب کنید و در این فیلتر مقدار highlight strengthرا برابر با15و مقدار detailرا برابر

  با 11 قرار دهید و مقدار smoothnessرا برابر با 11قرار دهید سپس به منوی edit

  رفته و گزینه fade plastic wrapرا انتخاب کنید و در این گزینه مقدار opacityرا برابر با

     37قرار دهید سپس به منوی select رفته و گزینه load selectionرا انتخاب کنید

  و در این گزینه در قسمت channel ها کانال cheeseرا انتخاب کنید و مجدد به منوی

  selectرفته و گزینه featherرا انتخاب کنید و در این گزینه مقدار feather radiusرا برابر

  با 6قرار دهید و کلید های میانبر [shift+ctrl+i]را بفشارید تا حالت سلکت معکوس

  شود سپس  کلید های میانبر  [ctrl+l]را بفشارید و پنجره levelsرا مانند شکل زیر

  تنظیم کنید :

  سپس کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید .

  به منوی filter رفته و از مجموعهر فیلتر های noiseفیلتر add noiseرا انتخاب کنید

  و در این فیلتر مقدار amountرا برابر با 2.35قرار دهید سپس به منوی selectرفته و

  گزینه load selectionرا انتخاب کنید و در قسمت channelها کانال cheeseرا انتخاب

  کنید و کلید های میانبر [shift+ctrl+i]را بفشارید و کلید میانبر روی کیبورد را

  بفشارید و از این طریق مناطق سلکت شده را پاک کنید .

  کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید و به منوی select رفته و گزینه load selectionرا

  انتخاب کنید و در این گزینه در قسمت channelها کانال crustرا انتخاب کنید و

  کلید های میانبر [shift+ctrl+i]را بفشارید سپس لایه crustرا انتخاب کنید و کلید

  deleteروی کیبورد را بفشارید و کلید های میانبر [ctrl+d]را بفشارید تا مناطق

  سلکت شده از حالت سلکت خارج شوند سپس کلید های میانبر [ctrl+l]را

  بفشارید و پنجره levelsرا مانند شکل زیر تنظیم کنید:

   سپس دو بار روی لایه crustکلیک کنید و در پنجره layer styleقسمت inner glowرا

  فعال سازید و این قسمت را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

  

روی لایه sauceدو بار کلیک کنید و در پنجره layer style قسمت inner glowرا فعال

  سازید و این قسمت را مانند شکل زیر تنظیم کنید :

 

  سپس روی لایهcheese دو بار کلیک کنید و در پنجره layer style قسمت inner glow

  را فعال کنید و این قسمت را مانند شکل زیر تنظیم کنید:

  سپس قسمت drop shadow را فعال سازید و این قسمت را مانند شکل زیر تنظیم

  کنید:

ادامه آموزش را در قسمت بعدي دنبال كنيد.

 

به اشتراک بگذارید