سمیرا مهدی پور هستم. کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی و علاقمند به علوم کامپیوتر

مطالب نوشته شده توسط سمیرا مهدی‌پور